22 dec 2023 20:41

Toekenning van de federale dotaties 2023 aan de lokale politie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zes ontwerpen van koninklijk besluit goed betreffende de federale dotaties aan de politiezones om er de werking van de lokale politie in 2023 te ondersteunen.

Het betreft de toekenning van:

  • een dotatie voor politiezones waar na de politiehervorming een gevangenis, een huis van bewaring, een Forensisch Psychiatrisch Centrum of een transitiehuis is gevestigd
  • een dotatie voor de politiezones op het grondgebied waarvan zich een administratief detentiecentrum (gesloten centrum) bevindt
  • een dotatie aan de politiezones van Brussel ter financiering van bepaalde uitgaven in verband met de veiligheid die voortvloeien uit de organisatie van internationale topontmoetingen in Brussel
  • een dotatie voor de politiegebieden op het grondgebied waarvan een kustzeehaven is gelegen
  • een dotatie om de fusie van politiezones te stimuleren
  • een aanvulling op de federale basisdotatie om het resterende bedrag van de kredietlijn over de politiezones te verdelen in verhouding tot de federale basistoewijzing

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.