10 mrt 2017 17:48

Toekenning van de financiële audit van B-FAST

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akkoord met de toekenning van de financiële audit van B-FAST.

Als gevolg van de beslissing van de ministerraad van 15 mei 2015 om de werking van B-FAST te evalueren werd de Coördinatieraad van B-FAST gemandateerd om een financiële audit door te voeren rond de kosten die B-FAST vertegenwoordigt in de verschillende betrokken departementen, namelijk Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Defensie, Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken.

De ministerraad gaat akkoord met de beslissing van de Coördinatieraad om de financiële audit van B-FAST aanvullend toe te kennen aan de Inspectie van Financiën en aan de Federale Interne Auditdienst. 

B-FAST (Belgian First Aid and Support Team) is de snelle interventiestructuur die belast is met de organisatie van noodhulp bij rampen in het buitenland.