04 dec 2021 09:20

Toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij de HZIV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV).

De managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij de HZIV wordt toegekend aan Laurence Dauginet.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.