24 jun 2021 18:16

Toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij het RIZIV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed  houdende de toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

De managementfunctie van administrateur-generaal bij het RIZIV wordt toegekend aan Benoît Collin voor een periode van zes jaar. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.