17 mei 2024 20:12

Toekenning van een erfpacht voor het Abtenpaleis van Saint-Hubert

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen, Mathieu Michel, een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de erfpacht van de complexen die deel uitmaken van het Abtenpaleis van Saint-Hubert voor 99 jaar. De site zal volledig worden gerenoveerd en economisch worden ontwikkeld om werkgelegenheid te creëren.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.