16 dec 2015 18:04

Toekenning van een financiële steun voor de Salduz webapplicatie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Justitie Koen Geens akkoord met de toekenning van een financiën steun voor de Salduz webapplicatie. 

Een bedrag van 660 000 euro in vastleggings- en vereffeningskredieten wordt toegekend als financiële steun aan de Salduz webapplicatie. Dat bedrag wordt gefinancierd met het beschikbare saldo van de Optifedkredieten 2015.

Ter herinnering, de Salduzwetgeving is er gekomen door een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 27 november 2008, dat stelt dat een verdachte toegang tot een raadsman moet krijgen vanaf het moment dat de ondervraging door de politie begint. Hiervoor werd de Salduz permanentiedienst opgestart, waarvan de webapplicatie een uiterst essentieel en onvervangbaar hulpmiddel is geworden om de goede werking en de continuïteit te blijven garanderen en verzekeren.