13 dec 2012 15:22

Toekenning van een overheidsopdracht voor de algemene directie Energie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet om een overheidsopdracht voor de strategische milieubeoordeling van de prospectieve studie elektriciteit te gunnen en de uitgave op de begroting van de algemene directie Energie in te schrijven.

De algemene directie Energie heeft de opdracht om elke vier jaar een studie te voeren over de perspectieven van de elektriciteitsbevoorrading. Deze tweede studie wordt in december 2013 gepubliceerd en wordt ondeworpen aan een milieubeoordeling, waarvoor het publiek wordt geraadpleegd.