12 dec 2012 17:47

Toekenning van een overheidsopdracht voor het shared service contract van de federale overheidsdiensten

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van eerste minister Elio Di Rupo om een overheidsopdracht te gunnen voor de vernieuwing van het contract shared services ICT van de vier horizontale federale overheidsdiensten: FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Fedict, Personeel & Organisatie, Budget en Beheerscontrole.

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van eerste minister Elio Di Rupo om een overheidsopdracht te gunnen voor de vernieuwing van het contract shared services ICT van de vier horizontale federale overheidsdiensten: FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Fedict, Personeel & Organisatie, Budget en Beheerscontrole.