07 nov 2013 18:06

Toekenning van een overheidsopdracht voor het vervoer van diplomatieke zendingen

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om een overheidsopdracht toe te kennen voor de zending en de verpakking van de reguliere diplomatieke tas voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De verzending van de diplomatieke tas is een belangrijke schakel in de communicatie tussen de FOD Buitenlandse Zaken en de Belgische diplomatieke posten. Het vervoer mag niet worden onderbroken.