27 jan 2023 16:30

Toekenning van een staatsgarantie voor de Europese financiële bijstand aan Oekraïne

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed om de bijstand van de Europese Unie aan Oekraïne te ondersteunen door middel van een Belgische garantie op leningen van de EU aan Oekraïne.

In het kader van de hulp voor en wederopbouw van Oekraïne heeft de EU een pakket buitengewone macrofinanciële bijstand (MFB) aangekondigd in de vorm van leningen, waarvan 6 miljard reeds is uitbetaald of goedgekeurd.

De EU moet echter op de financiële markten lenen om die bijstand te financieren. Rekening houdend met de uitdagingen waarmee Oekraïne wordt geconfronteerd en het risico op niet-terugbetaling, is de toekenning van garanties voor deze leningen essentieel voor het behoud van de hoge kredietwaardigheid van de Unie. De Europese Commissie stelt dat een dekking van 70 % moet voorzien worden in de Europese en nationale begrotingen.

De EU-begroting voorziet een bescherming tegen de eerste verliezen van 9 % via het Gemeenschappelijk voorzieningsfonds (GVF), de lidstaten bieden een bijkomende garantie voor de overige 61 % (3,66 miljard euro).

De lidstaten hoeven de bedragen niet vooraf te verstrekken: de garanties zullen alleen worden opgevraagd bij wanbetaling door Oekraïne, als de Europese garantie is uitgeput.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.