20 okt 2023 17:00

Toekenning van een subsidie aan de Duitstalige patiëntenkoepel “Patienten Rat und Treff”

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de programmawet van 27 december 2006 betreffende de toekenning van een subsidie aan de vzw “Patienten Rat und Treff”.

Het voorontwerp van wet heeft als doel een subsidie toe te kennen aan de Duitstalige patiëntenkoepel “Patienten Rat & Treff”. Dit naar analogie met de subsidies die worden toegekend aan de koepels van patiëntenverenigingen van de andere taalgebieden en de koepelvereniging voor zeldzame ziekten. Het beoogt de groeiende betrokkenheid van de vereniging bij het federale gezondheidsbeleid te ondersteunen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.