08 sep 2016 13:39

Toekenning van een subsidie aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis voor de realisatie van een tentoonstelling in het Koninklijk Paleis in Brussel

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel de toekenning van een subsidie aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) goed voor de realisatie van de gratis tentoonstelling 'Kaarten en cartografie door de eeuwen heen', in het kader van het jaarlijkse zomerevenement 'Wetenschap en cultuur op het Koninklijk Paleis in Brussel'.

De ministerraad keurt de subsidie van 30.000 euro goed om de KMKG te steunen bij de organisatie van de tentoonstelling 'Kaarten en cartografie door de eeuwen heen', die van 22 juli tot en met 4 september 2016 plaatsvond in het Koninklijk Paleis. De tentoonstelling heeft aan de hand van filmfragmenten, artefacten, meetinstrumenten en kunstwerken uit de collecties van de Federale Wetenschappelijke instellingen (FWI) getoond hoe kaarten vensters op de wereld zijn. 

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister en de programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) hebben samengewerkt met de FWI om een gratis tentoonstelling te organiseren die het Belgische en het buitenlandse grote publiek bewust moet maken van de rijkdom van het federale patrimonium en van het onderzoek dat door de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis wordt gevoerd.