14 jul 2023 17:39

Toekenning van een subsidie aan de waterstofvervoersnetbeheerder

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten akkoord met de toekenning van een subsidie van 250 miljoen euro voor de ontwikkeling van een waterstofverbinding met Duitsland en de ontwikkeling van het waterstofvervoersnet in en tussen de Belgische industriële clusters.

In april 2022 heeft de ministerraad een budget van 300 miljoen euro vrijgemaakt om de ontwikkeling van infrastructuur voor waterstof- en CO2-vervoer te ondersteunen. De ministerraad heeft vandaag de toewijzing van 250 miljoen euro van dit budget goedgekeurd voor de aanleg van een waterstofverbinding met Duitsland en voor de ontwikkeling van het waterstofvervoersnet in en tussen de industriële clusters van Gent, Antwerpen, Bergen, Charleroi en Luik.

Deze subsidie wordt ter beschikking gesteld van de waterstofvervoersnetbeheerder dat zal worden aangewezen overeenkomstig de wet betreffende het vervoer van waterstof door middel van leidingen. Deze subsidie zal worden toegekend volgens de procedure en voorwaarden in artikel 19 van deze wet.

Over de toewijzing van de resterende 50 miljoen euro van de 300 miljoen euro ingevolge de beslissing van 1 april 2022 zal de ministerraad later beslissen.

Ter herinnering, de federale regering publiceerde haar eerste federale waterstofstrategie in oktober 2021. Ze wil waterstof inzetten in sectoren waar het relevant is voor de energietransitie en België positioneren als technologieleider en als draaischijf voor de invoer en doorvoer. Deze strategie is gebaseerd op vier pijlers:

  • Pijler 1: België positioneren als draaischijf voor de invoer en doorvoer van hernieuwbare moleculen in Europa
  • Pijler 2: het Belgisch leiderschap in waterstoftechnologieën versterken
  • Pijler 3: een robuuste waterstofmarkt in het leven roepen
  • Pijler 4: samenwerking als belangrijke succesfactor