24 jun 2021 18:16

Toekenning van een subsidie aan het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN)

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met Armoedebestrijding, Karine Lalieux, een ontwerp van ministerieel besluit goed houdende de toekenning van een subsidie aan het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN). 

De subisidie voor het BAPN voor 2021 wordt vastgelegd op 235.000 euro. De toekenning kadert binnen het federaal en Europees armoedebeleid.