09 dec 2016 14:49

Toekenning van een subsidie aan het Paleis voor Schone Kunsten voor de organisatie van een tentoonstelling

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Charles Michel akkoord met de toekenning van een subsidie aan het Paleis voor Schone Kunsten voor de uitwerking, de installatie en de organisatie van de tentoonstelling 'Picasso.Sculptures'.

Aan deze tentoonstelling, waarvan de internationale omvang en reputatie een groot publiek zal aantrekken, zowel uit eigen land als uit het buitenland, wordt een subsidie van 75.000 euro toegekend. De tentoonstelling opent tevens het vooruitzicht van een ruime mediabelangstelling. Dit initiatief kadert dan ook in de communicatieacties die door de ministerraad beslist werden en die het imago van België en van de overheid moeten ondersteunen en versterken.