22 dec 2017 17:01

Toekenning van een toelage aan het Paleis voor Schone Kunsten

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van eerste minister Charles Michel om aan het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) een toelage toe te kennen voor de organisatie en de promotie van twee colloquia in het kader van het project 'BOZAR lab'.

Een toelage van 28.000 euro wordt toegekend aan de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Bozar, in het kader van de informatie- en communicatieopdrachten goedgekeurd door de ministerraad.

'BOZAR lab' organiseert twee ontmoetingscolloquia met artistieke omkadering en intermezzo's:

  • 'Media Fast Forward' over de recentste vernieuwende tendensen in de media 
  • 'Common Time', met als bedoeling inspirerende ontmoetingen tussen wetenschappers, kunstenaars, designers en sociale projecten te bevorderen