01 jun 2012 17:37

Toekenning van een toelage voor de organisatie van een internationale conferentie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om een toelage van 10 000 euro toe te kennen vanwege de FOD Buitenlandse Zaken voor het Leuven Centre for Global Governance Studies en het l'Institut de droit international de l'Université catholique de Louvain voor de organisatie van een conferentie Strategic challenges in the EU - Brazil relationship die doorgaat op 7 en 8 mei 2012 in Brussel.

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders om een toelage van 10 000 euro toe te kennen vanwege de FOD Buitenlandse Zaken voor het Leuven Centre for Global Governance Studies en het l'Institut de droit international de l'Université catholique de Louvain voor de organisatie van een conferentie Strategic challenges in the EU - Brazil relationship die doorgaat op 7 en 8 mei 2012 in Brussel.