07 jul 2016 17:06

Toekenning van subsidies aan vzw's en stichtingen voor informatie- en communicatieopdrachten

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Charles Michel akkoord met de toekenning van vijf subsidies aan verschillende vzw's en stichtingen, in het kader van informatie- en communicatieopdrachten. 

Het gaat om de toekenning van de volgende subsidies: 

  • een subsidie van 22 000 euro aan de vzw Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth voor de ondersteuning van de organisatie, op 20 juli 2016, van een concert als preludium tot de Nationale Feestdag
  • een subsidie van 15 000 euro aan de vzw Bal national voor de ondersteuning van de organisatie, op 20 juli 2016, van het Bal national als aanloop naar de Nationale Feestdag
  • een subsidie van 20 000 euro aan de vzw S.I. Brussel Promotie voor de ondersteuning van de organisatie, de omkadering en de promotie van het vuurwerk op de Nationale Feestdag
  • een subsidie van 5 000 euro aan de Stichting Vocatio voor de ondersteuning van haar activiteit die erin bestaat jongeren met een merkwaardige roeping te steunen en voor de toekenning van beurzen aan die jongeren
  • een subsidie van 30 000 euro aan de Koning Boudewijnstichting (Prins Filipfonds) voor de ondersteuning van de organisatie van Belgodyssee 2016