13 dec 2012 15:54

Toekenning van subsidies voor de maatschappelijke integratie en sociale economie

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Maggie De Block om subsidies toe te kennen aan een aantal projecten voor maatschappelijke integratie en sociale economie.

Het gaat om:

  • een subsidie van 100 000 euro voor Open Stadionfonds vzw, dat als doel heeft om het maatschappelijk verantwoord ondernemen te ondersteunen in de Belgische voetbalclubs
  • een subsidie van 25 000 euro voor Bruxelles Accueil et Développement pour la Jeunesse et l'Enfance vzw, dat als doel heeft om het project L'extrascolaire sans barrière te steunen, een project om opvanginitiatieven beter toegankelijk te maken voor kinderen uit arme gezinnen
  • een toelage van 2 097 772 euro om 24 projecten voor sociale economie te financieren, die weerhouden werden door de staatssecretaris in juni 2012
  • een toelage van 20 000 euro voor VOSEC en een subsidie van 30 000 euro voor SAWB, twee koepels voor sociale economie die als doel hebben de Belgische actoren van de sociale economie te sensibiliseren voor het Europese beleid
  • een toelage van 544 349,94 euro voor de verenigingen en lokale besturen voor de financiering van projecten die de digitale kloof verminderen in 2012