17 jul 2015 19:04

Toekenning van subsidies voor de ondersteuning van de organisatie van evenementen in het kader van de Nationale Feestdag

Op voorstel van eerste minister Charles Michel gaat de ministerraad akkoord met de toekenning van drie subsidies ter ondersteuning van de organisatie van een aantal gratis evenementen voor het grote publiek in het kader van de Nationale Feestdag. 

  • een subsidie van 25.000 euro aan de vzw "Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van België" ter ondersteuning van de organisatie van een concert in aanloop naar de Nationale Feestdag in het Paleis voor Schone Kunsten
  • een subsidie van 15.000 euro aan de vzw "Bal national" ter ondersteuning van de organisatie van het volksbal en de promotie ervan
  • een subsidie van 20.000 euro aan de vzw "S.I. Brussels Promotion" ter ondersteuning van de organisatie van het vuurwerk, de omkadering en de promotie ervan