08 dec 2017 12:59

Toekenning van toelagen voor informatie- en communicatieacties

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van eerste minister Charles Michel om in het kader van de informatie- en communicatieopdrachten twee toelagen toe te kennen.

Het gaat om volgende toelagen: 

  • 15 000 euro voor de Stichting Auschwitz voor de organisatie van een communicatieproject over de herdenking en van pedagogische activiteiten rond de 'gedenkkasseien'
  • 10 000 euro voor de vzw 'Promouvoir les Cultures à Molenbeek' voor de organisatie van een 'Traits d’union'-tentoonstelling in Sint-Jans-Molenbeek en van communicatie- en pedagogische activiteiten in dit kader