14 feb 2020 14:53

Toelage aan het burgerpersoneel van Defensie dat dienstprestaties verricht in een dienst van kritische geneeskunde

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Philippe Goffin een ontwerp van ministerieel besluit goed dat een toelage toekent aan de leden van het burgerpersoneel van Defensie die dienstprestaties verrichten in een dienst van kritische geneeskunde.

Het ontwerp van ministerieel besluit heft het ministerieel besluit van 5 januari 1999 over het verlenen van een toelage aan sommige leden van het burgerpersoneel die in een dienst van kritische geneeskunde werken op. Het vervangt dit door bepalingen die een einde maken aan de discriminatie tussen het burgerpersoneel en het militair personeel die dienstprestaties verrichten in een dienst van kritische geneeskunde.

Het ontwerp bakent de doelgroep van het gekwalificeerde personeel dat recht heeft op een dagtoelage voor specifieke prestaties verricht in een dienst van kritische geneeskunde duidelijk af. Een toelage van 9,30 euro per gepresteerde dag wordt toegekend aan het lid van het burgerpersoneel van het ministerie van Defensie onder het niveau A, die in een dienst van kritische geneeskunde van het militair hospitaal de functies uitoefent van verpleegkundige, medisch laboratorium technoloog, kinesitherapeut, technoloog medische beeldvorming of zorgverlenende. Deze laatste categorie bevat de functies hulpverlener ambulancier, brancardier en voorbereider operatiekwartier. De diensten van het militair hospitaal die beschouwd worden als diensten van kritische geneeskunde zijn het brandwondencentrum, het operatiekwartier en de mobiele urgentiegroep (MUG).

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.