13 dec 2012 15:27

Toelage voor wetenschappelijke verenigingen van huisartsengeneeskunde

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx legt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat een aantal wetenschappelijke verenigingen van huisartsengeneeskunde een toelage toekent om de huisartsengeneeskunde wetenschappelijk te steunen.

De toelage die de ministerraad aan de wetenschappelijke verenigingen van huisartsengeneeskunde toekent, dient om:

  • de huisartsengeneeskunde wetenschappelijk en logistiek te ondersteunen
  • actief bij te dragen tot de verbetering van de coördinatie tussen de Belgische opstellers van aanbevelingen voor goede praktijkvoering
  • mee te werken aan het project voor de invoering van een uniek oproepnummer voor de huisartsenwachtdienst en voor de dispatching van oproepen op basis van protocollen
  •  de groepspraktijk op logistiek vlak te ondersteunen

ontwerp van koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsgeneeskunde te bevorderen gedurende de periode van 1 januari 2012 tot 31 december 2012