09 jul 2021 16:03

Toelating van drie instellingen tot deelname aan de aanvullende pensioenregeling in de derde fase

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met de goedkeuring van drie instellingen die toegelaten worden tot deelname aan de aanvullende pensioenregeling in de derde golf. 

Concreet gaat het over de aansluiting van de Koninklijke Muntschouwburg, het Rekenhof en de Hoge Raad voor de Justitie bij de publieke aanvullende pensioentoezegging voor het contractueel personeel van de federale staat. De toetreding is met effect vanaf 1 januari 2022 voor de contractuele personeelsleden van deze drie instellingen in dienst op deze datum. 

Aan de personeelsleden van de toetredende instellingen zullen middels de toekenning van een opstartbijdrage dezelfde pensioenrechten toegekend worden als aan de personeelsleden van de instellingen uit de eerste en tweede golf. Dat wil zeggen dat voor de personeelsleden van het Rekenhof en de Hoge Raad van Justitie voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 een opstartbijdrage van 1% toegekend wordt, voor de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2018 een opstartbijdrage van 1,5 % en voor de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2021 een opstartbijdrage van 3%. 

Voor wat betreft de contractuele personeelsleden van de Koninklijke Muntschouwburg geldt hetzelfde, behalve voor het jaar 2017. Voor dat jaar wordt aan hen geen opstartbijdrage toegekend omwille van het feit dat de Muntschouwburg in dat jaar nog over een eigen pensioenstelsel beschikte en het niet de bedoeling is om een dubbel voordeel toe te kennen.

De ministerraad vraagt de drie instellingen om de nodige statutaire aanpassingen te doen te dien einde en deze te communiceren aan de Minister van Ambtenarenzaken en neemt hen op in het pensioenreglement met betrekking tot de instellingen van de derde golf.