25 apr 2019 23:54

Toename aantal leefloners vertraagde in 2018

Brussel, 25 april 2019. Na een sterke stijging van het aantal leefloners tussen 2015 en 2017 ten gevolge van de asielcrisis, is hun groeipercentage herleid tot 3% in 2018. Hierdoor kwam het maandelijks gemiddeld aantal leefloners in 2018 neer op 143.866. De Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie analyseerde in het recentste bulletin de evolutie van de steunaanvragen bij de OCMW’s.

De studiedienst van de POD Maatschappelijke Integratie onderzocht het groeipercentage van het aantal leefloners in 2018 aan de hand van drie invalshoeken: de geografische spreiding (grote steden versus kleine gemeenten), het statuut (vluchteling versus Belgen of Europeanen) en de leeftijd van de steunaanvragers.

Enkele conclusies:

  • Stijging aantal leefloners stabiliseert zich in de grote steden en in de kleine gemeenten

Het aandeel in deze 3%-groei van het aantal leefloners is minimaal voor de kleinste gemeenten (+0,4%) en de 5 grootste steden (+0,1%) van het land. We observeren een groter aandeel in de totale groei eerder bij grote gemeenten (+1,4%) en middelgrote gemeenten (+1,1%).

  • Vluchtelingen dragen iets meer bij aan het groeipercentage van het aantal leefloners dan andere groepen

Het aandeel van de vluchtelingen in de 3%-stijging van het leefloon bedraagt 1,6%. Ondanks de globale vertraging van het aantal leefloners is de vluchtelingen-populatie met een leefloon op zich ook gestegen met 8,2% tegenover dezelfde periode een jaar eerder.

  • Jongeren zijn een invloedrijke factor voor de stijging van het aantal leefloners

De studiedienst zette de 3%-groei in 2018 uiteen naargelang leeftijdsklasse en concludeert dat de leefloners jonger dan 25 jaar een groter aandeel (+1,6%) in de 3%-groei vertegenwoordigen. Het aandeel jongeren met een leefloon blijft groot.

Evolutie van het leefloon

Tijdens deze legislatuur werd het leefloon reeds 2014 zevenmaal verhoogd. Een aanpassing met 11,4% voor alleenstaanden en samenwonenden en een aanpassing van 15,1% voor personen met een gezin ten laste met ten minste één minderjarig ongehuwd kind.

De Minister voor Maatschappelijke Integratie, dhr. Denis Ducarme, maakt ondertussen ook werk van een bijkomende verhoging van 2% die in voege zal treden op 1 juli 2019 voor alleenstaanden en samenwonenden.

 

Datum

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

01/07/2019

€ 619,15

€ 928,73

€ 1.254,82

01/09/2018

€ 607,01

€ 910,52

€ 1.254,82

01/07/2018

€ 595,13

€ 892,70

€ 1.230,27

01/09/2017

€ 595,13

€ 892,70

€ 1.190,27

01/06/2017

€ 589,82

€ 884,74

€ 1.179,65

01/06/2016

€ 578,27

€ 867,40

€ 1.156,53

01/04/2016

€ 566,92

€ 850,39

€ 1.133,85

01/09/2015

€ 555,81

€ 833,71

€ 1.111,62

Aanvang van deze legislatuur

 

01/09/2013

€ 544,91

€ 817,36

€ 1.089,82

 

meer info : https://www.mi-is.be/sites/default/files/statistics/mi-is_2019-1_bulletin_nl.pdf