16 mrt 2007 16:00

Toepassing van de euthanasiewet

Benoeming van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie voor de toepassing van de euthanasiewet

Benoeming van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie voor de toepassing van de euthanasiewet

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden benoemt van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld voor de toepassing van de euthanasiewet (Wet van 28 mei 2002). Ze worden benoemd voor 4 jaar. Het ontwerp is een voorstel van minister van Volksgezondheid Rudy Demotte en van minister van Justitie Laurette Onkelinx. Worden benoemd tot effectieve leden: 1) in de hoedanigheid van doctor in de geneeskunde: Distelmans, W. (NL), Weert-Bornem; - De Groot, E. (NL), Boom; - Englert, M. (FR), Brussel; - Mathys, R. (NL), Antwerpen; - Van Emelen, M. (NL), Genk; - Bron, D. (FR), Linkebeek; - Maassen, P. (FR), Luik; - Vandeville, J. (FR), Lasne. 2) in de hoedanigheid van hoogleraar in de rechten aan een Belgische universiteit, of advocaat: - Van Neste, F. (NL), Antwerpen; - De Bondt, W. (NL), Gent; - Lallemand, R. (FR), Brussel; - Leleu, Y.H. (FR), Luik. 3) als leden afkomstig uit kringen die belast zijn met de problematiek van ongeneeslijk zieke patiënten: - Bauwens, S. (NL), Meise; - De Maegd, M. (NL), Schaarbeek; - Magnette, G. (FR), Villance; - Herremans, J. (FR), Brussel. Worden tot plaatsvervangende leden benoemd: 1) in de hoedanigheid van doctor in de geneeskunde: - Van Belle, S. (NL), Galmaarden; - Van den Eynden, B. (NL), Mortsel; - Damas, Fr. (FR), Luik; - Proot, L. (NL), Oostkamp; - Claes, P. (NL), Vilvoorde; - Thomas, J.M. (FR), Brussel; - Figa, B. (FR), Brussel; - Desmedt, M. (FR), Waterloo. 2) in de hoedanigheid van hoogleraar in de rechten aan een Belgische universiteit, of advocaat: - Keuleneer, F. (NL), Brussel; - Magits, M. (NL), Brussel; - Panier, Chr. (FR), Floreffe; - Genicot, G. (FR), Boncelles. 3) als leden afkomstig uit kringen die belast zijn met de problematiek van ongeneeslijk zieke patiënten: - Geuens, A. (NL), Lommel; - Dijkhoffz, W . (NL), Antwerpen; - Laurent, C. (FR), Villance.