08 feb 2019 18:19

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • twee dossiers van verplichte bijdragen aan de Europese Investeringsbank en het Europees Ontwikkelingsfonds
 • vier dossiers over subsidies aan de volgende instellingen:
  • de vzw Sociaal Verwarmingsfonds stookolie, lamppetroleum en propaan in bulk
  • het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK)
  • het Europees Centrum voor Kernonderzoek (CERN)
  • Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen (IIKW)
 • de gunning van een overheidsopdracht voor speekseltesten