22 feb 2019 15:25

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

  • Economie:
    • de gunning van twee overheidsopdrachten voor de aankoop van productgegevens en voor het ter beschikking stellen van één informaticus
    • de goedkeuring van de ramingsstaat van de FOD Economie 2019
  • Volksgezondheid: de goedkeuring van de ramingstaat van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • Mobiliteit: vier ICT-dossiers