06 sep 2019 18:01

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

  • FOD Kanselarij van de Eerste Minister: overheidsopdracht in het kader van de campagne 'Patiëntenrechten' van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • Ontwikkelingssamenwerking: vijf subsidies (SFERA - UNHCR - UNICEF - WFP - FAO)
  • Volksgezondheid: de uitbreiding van de module slachtofferregistratie van de FOD Volksgezondheid
  • Begroting: twee dossiers (Fujitsu Service Now - IT service management & Deloitte Consulting - Business Intelligence Competence Center)
  • Wetenschapsbeleid: toelage aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth
  • Digitale Agenda: realisatie van een BosaBot piloot voor het directoraat-generaal Digitale Transformatie van de FOD BOSA
  • Werk: verzoek voor gespecialiseerde gedetacheerden via een Smals-contract voor de uitvoering van IT-projecten