04 okt 2019 17:59

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • Financiën:
  • vier dossiers (juridische dienstverlening door advocaten voor rekening van de Algemene Administratie van de Thesaurie - Loten 2 en 3, integratie tool berekening successierechten en opleidingsdiensten besturen voertuigen en rijbewijzen)
 • Sociale Zaken: overeenkomst met het Federaal Planbureau in het kader van het project BELMOD
 • Volksgezondheid: twee toelagen (vzw IDA, ter ondersteuning van de verlenging, en de uitbreiding van een pilootproject 'Liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten')
 • Leefmilieu:
  • twee dossiers (bestuderen wetenschappelijke literatuur en consultancy-missie van een 'Architecte d’applications')
  • dossier voor de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor 2019 aan het 'Bijzonder Trustfonds voor aanvullende activiteiten' en aan het 'Bijzonder Trustfonds voor deelname' van het raamverdrag van de Verenigde Naties over klimaatverandering en van het protocol van Kyoto
  • studie van de strategische, operationele en technische behoeften van het inspectiebeleid over de online handel
 • Duurzame Ontwikkeling: twee subsidiedossiers (vzw 'Associations 21' en transitienetwerk Middenveld (vzw Samen))
 • Mobiliteit: vier dossiers (subsidie: jaarlijkse bijdrage aan OTIF, en drie overheidsopdrachten: samenwerkingsakkoord met NGI, aankoop PC's en beroep op IAM Oracle experten)
 • Wetenschapsbeleid:
  • bijdrage van België aan de begroting 2019 van de 'World Meteorological Organization' (WMO)
  • vier toelagen (Von Karman, Biermans-Lapôtre, Universitaire Stichting en Belgian American Educational Foundation)
 • Digitale Agenda: drie dossiers voor de algemene directie Digitale Transformatie van de FOD BOSA (Perceel 2C, User experience en WP Contentcreatie, perceel 3C WP Deployment UCD Scan en WP Quality assurance (Digital Playbook) en web content management)
 • Werk: vastlegging van het project e-dossier op basis van een overeenkomst met de firma Smals
 • Armoedebestrijding: toekenning van een toelage aan de vier OCMW’s (Luik, Charleroi, Gent en Antwerpen) in het kader van het winterplan 2019-2020
 • Defensie: drie overheidsopdrachten (werking van Defensie, lijst van aanpassingen aan bestaande provisionele visa en werking van het War Heritage Institute)