18 okt 2019 17:11

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • FOD Kanselarij van de Eerste Minister:
  • overheidsopdracht voor de aankoop van Microsoft Enterprise services support in het kader van het IPolice-project (TERRO-provisie)
  • toekenning van een toelage aan het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) voor 2019
 • Financiën: vier dossiers (levering van speciaal papier voor de vervaardiging van fiscale vignetten, levering van een viscosimeter en gaschromatografen voor het laboratorium van de algemene administratie van de douane en accijnzen, levering van vensterenveloppen voor automatische omslagvulling en van administratieve enveloppen en ondersteuning van de FOD Financiën op het vlak van workforcemanagement)
 • Buitenlandse Zaken: vijftien subsidiedossiers
 • Veiligheid en Binnenlandse Zaken:
  • overheidsopdracht voor de aankoop van mobile devices in het kader van het project FOCUS
  • overheidsopdracht voor de uitbreiding van het onderhoudscontract met ITNova voor de FOD Binnenlandse Zaken
  • dotatie aan de hulpverleningszone 1 van de provincie West-Vlaanderen voor 2019 (mei tot en met oktober)
 • Volksgezondheid: vraag tot goedkeuring van de verhoging van de ramingsstaat van Medex voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 • Begroting: bestelling van consultancy-diensten in het kader van de tweede fase van de roll out van Fedcom bij de FOD Justitie, toegespitst op de penitentiaire inrichtingen en de Rechterlijke Orde
 • Wetenschapsbeleid: bijdrage van België in de onderzoeksinfrastructuur 'European Marine Biological Resource Center' (EMBRC) voor 2019
 • KMO's: overheidsopdracht voor een juridische en economische studie over de intellectuele beroepen
 • Digitale Agenda: vijf dossiers voor de algemene directie Digitale Transformatie van de FOD BOSA (onderhoud van de uitbreidingen, aanpassingen en correcties aan het FSB-platform voor e-invoicing, Junior Architect en projectmanager Invoicing Rollout, ECOSYSTEM - CR_2019-026 - Study for generalization of D3SP en een dossier over de kostenvergoeding voor Belgian Mobile ID NV/SA voor de authenticaties die in 2018 gerealiseerd werden met de digitale sleutel itsme® via de FAS)