01 mrt 2019 17:07

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • Ontwikkelingssamenwerking:
  • de goedkeuring van de ramingsstaat en behoeften die een 'normaal' functioneren van de organisatie moeten
   garanderen
  • vier vastleggingsdossiers: IOM, UNESCO (2) en MONUSCO
 • Justitie:
  • een subsidie toegekend aan de Belgische Boeddhistische Unie
  • zeven ramingsstaten (terugkerende uitgaven wedden, pensioenen en bijkomende of gelijkaardige vergoedingen, contracten voor de huur van goederen of diensten en leveringen)
 • Mobiliteit: negen ICT-dossiers
 • Digitale Agenda: vijf overheidsopdrachten voor de Algemene Directie Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning
 • Financiën:
  • vijf dossiers voor bijdragen aan internationale instellingen (IOTA - CREDAF - EuroGeographics - FTA - WDO)
  • bewakingsprestaties voor een gebouw gelegen Vorst
  • het volgen van sessies individuele coaching
  • de verlenging van de conventie met het Rijksarchief
  • de aanwerving van een Service Manager via EgovSelect AA l&l
  • het volgen van sessies team- en groepcoaching
  • de verlenging van licenties Weblogic
  • de opleiding, coaching en aanwerving van 16 Java Developers via EgovSelect
  • diensten voor de Converged Infrastructure FlexPod
  • diensten voor het project TaxGap BTW & voor het project Araneo II
 • Buitenlandse Zaken: aanwerving van zes consultants via Smals voor het garanderen van de cybersecurity
 • FOD Kanselarij van de Eerste Minister: twee overheidsopdrachten voor het Centrum voor Cybersecurity België
 • Asiel en Migratie: een overheidsopdracht voor het schoonmaken van de centra voor illegalen beheerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, en voor de levering van grondstoffen, de dagelijkse bereiding van maaltijden en de verdeling aan personen (bewoners en personeel) van de centra voor illegalen voor rekening van de Dienst Vreemdelingenzaken