26 apr 2019 16:29

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • Economie: drie overheidsopdrachten voor de aankoop van extra IBM DB2 en IBM WebSphere Application Server licenties, het gebruik van externe bijstand voor de ontwikkeling van de Kruispuntbank van Ondernemingen en de implementatie, de configuratie en de gebruik van de Premium IVR (Interactive Voice Response)
 • Financiën: bewakingsprestaties en occasionele bewakingsprestaties
 • Ontwikkelingssamenwerking: nieuwe uitgaven 2019 - ontwikkelingssamenwerkingsprogramma van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
 • Buitenlandse Zaken:
  • de verlenging van vier consultants, de aanwerving van twee consultants en het beheer van 'Data Centers' en de vervanging van de verwarmingsketels in Londen
  • zeven verplichte internationale bijdragen en vier facultatieve toelagen
 • Defensie: werkingsdossiers
 • Beliris:
  • dossiers noodzakelijk voor de werking van de dienst (logistiek, drukwerk, telefonie en kleine uitgaven)
  • overheidsopdracht voor de prestaties van technische controle en controle van de brandveiligheid
  • overheidsopdracht voor het duurzame wijkcontract 'Scheut' in Anderlecht
  • overheidsopdracht voor de bodemsanering ter hoogte van de site 'Kroon' van de Kazernes in Elsene
 • Veiligheid en Binnenlandse Zaken:
  • toelagen voor de financiering van de taalpremies betaald in 2015 door de Brusselse instellingen en diensten
  • dotaties voor de stad Brussel en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor het eerste trimester 2019
  • de verlenging van het huidige contract van de serverbeheerder en een consultancy-opdracht (Strategisch seminarie College van Voorzitters)
  • drie ramingsstaten (Directie 112, AD veiligheid en preventie en de vergoeding woon-werkverkeer)
  • dossier over de vastleggingen van subsidies toegekend aan de erkende provinciale opleidingscentra voor de organisatie van opleidingen voor de openbare hulpdiensten
  • overheidsopdracht voor de verlenging van het centraal informaticasysteem van het rijksregister
 • Justitie: 18 dossiers - Nieuwe uitgaven 2019
 • Sociale Zaken: overheidsopdracht voor de aankoop van TrendMicro Deep Security modules
 • Asiel en Migratie: contracten van de consultants die meewerken aan het huidige EU-project Evibel NG via het raamcontract
 • Begroting:
  • drie ICT-dossiers
  • overheidsopdracht voor de levering van verdeelautomaten voor dranken en snacks, en van waterfonteinen op netwerk en met flessen
 • Wetenschapsbeleid: Eureka-secretariaat ivzw, saldo huisvesting 2018 en Belgische bijdrage aan de huishoudelijke begroting van het secretariaat voor het jaar 2019
 • Middenklasse: provisionele vastleggingen voor 2019 omtrent de autonome organismen (Dienst veiligheid en interoperabiliteit van de spoorwegen, Onderzoeksorgaan voor ongevallen en incidenten op het spoor, Dienst regulering van het spoorwegvervoer en Exploitatie van de luchthaven Brussel-Nationaal)
 • KMO's: lancering en gunning van een overheidsopdracht voor de jaarlijkse organisatie van de Dag van de Ambachten
 • Digitale Agenda:
  • FOD BOSA: contractuele verplichtingen in het kader van de organisatie van de e-leaders meeting van OECD, van 19 en 20 september 2019
  • twaalf overheidsopdrachtendossiers voor het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie van de FOD BOSA