29 mei 2019 17:15

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • Armoedebestrijding:
  • winteropvang voor daklozen
  • toekenning van een toelage aan het steunpunt tot bestrijding van armoede van het federaal migratiecentrum (Myria)
 • Ambtenarenzaken:
  • ramingsstaat van de algemene directie Rekrutering en Ontwikkeling van de FOD Beleid en Ondersteuning
  • consultancy-opdracht voor het project Business Intelligence Competence Center (BICC) van de algemene directie Begroting en Beleidsevaluatie ) van de FOD Beleid en Ondersteuning
 • Wetenschapsbeleid: Belgische bijdrage aan de begrotingen 2019 van het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op Middellange Termijn (ECMWF)