21 jun 2019 18:55

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • Personen met een beperking: FOD Sociale Zekerheid - DG Personen met een beperking: Licentie “External users public sector” op Documentum voor toegang via My Handicap / Unisys upgrades en support
 • Financiën:
  • lijst met zeven dossiers (Aankoop vorkheftrucks en transpaletten / Implementatie software GRC / Onderhoud UBO-applicatie / Provisie opleidingen SAS 2019 / Bijkomende assistentiedagen FisconetPlus / Bestelling blanco papier op bobijnen / Betaling factuur TACT TIR-centrum haven Brussel)
  •  opdracht van adviseur bij de EBWO
 • Buitenlandse Zaken: lijst met drie opdrachten (Onderzoeksdienst via het raamcontract Smals - Terbeschikkingstelling van "professional IT experienced" - Wederopbouw wachthuisje te Addis Abeba), twee subsidies (Bozar voor twee tentoonstellingen - Nationaal Orkest van België) en een verplichte bijdrage (EGTS West-Vlaanderen / Flandre-Dunkerque - Côte d'Opale)
 • Defensie: lijst van overheidsopdrachten noodzakelijk voor de werking van Defensie, een lijst met subsidies & erratum provisionele visa
 • Veiligheid en Binnenlandse Zaken:
  • Aankoopdossier software tool voor de monitoring van het ICT netwerk van FOD Binnenlandse Zaken, via het raamcontract van Belnet “Levering van netwerkmateriaal voor Belnet voor 5 jaar en bijhorende diensten”
  • Verlenging van de externe consultancy opdracht in het kader van het project BE-Alert
  • Dossier betreffende de federale dotaties toegekend aan de hulpverleningszones voor het jaar 2019 - 2de kwartaal
 • Justitie: lijst met vier dossiers (Onderhoud IRIS / Werken van beveiligingsinstallaties in gerechtelijke gebouwen / Betaling van energiefacturen - Verbruik 2018 / Onderhoud, uitbreiding en aanpassing van het arbeidstijdregistratiesysteem)
 • Leefmilieu: betaling van een bijdrage aan de Belgische verplichte bijdragen in de lopende kosten of bijdragen aan internationale organisaties in het kader van de uitvoering van verdragen of protocollen die door België zijn ondertekend voor de bescherming van de bevolking en het milieu
 • Energie: dagelijkse levering van de “Free on board” noteringen voor aardolieproducten
 • Ambtenarenzaken: FOD BOSA - DG Rekrutering en Ontwikkeling: meerjarige raamovereenkomst voor taaltraining voor federale ambtenaren tussen september en december 2019
 • Mobiliteit: FOD Mobiliteit & Vervoer: Vernieuwing van een deel van het wagenpark / Bestelling van 200 laptops en accessoires / Systeem van toegangscontrole voor de gebouwen City Atrium (Brussel) en Oostende
 • Digitale Agenda: lijst met dertien dossiers voor het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie van de FOD BOSA
 • Economie: lijst met vier gunningen van opdracht (Licentie IPS, IDS en Webfiltering oplossingen - Verlenging van consultancy voor Linux-systeem - Consultancy voor een projectmanager die verantwoordelijk is voor de migratie naar Windows 10 - Externe bijstand van 3 junior Java-ontwikkelaars)