30 aug 2019 17:03

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • FOD Kanselarij van de Eerste Minister:
  • toekenning van een subsidie aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) voor de organisatie van de gratis tentoonstelling 'De maan: tussen droom en realiteit' in het kader van het jaarlijkse zomerproject 'Wetenschap en cultuur in het Paleis'
  • overheidsopdracht voor het dossier 'Concept, creatie en productie van een campagne' in het kader van de campagne 'Medische beeldvorming voor lagerugpijn' van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • toekenning van een subsidie aan de Regie der gebouwen voor investeringen, buitengewoon onderhoud en andere uitgaven in de gebouwen die door de Europese Unie en internationale instellingen worden gebruikt en door de Regie der gebouwen worden beheerd voor het begrotingsjaar 2019
  • verlenging van het dienstencontract voor een Senior Security Management Advisor.
  • IPolice-project (TERRO-provisie) - verhoging van de capaciteit van de servers van de FOD Kanselarij - verlenging van een onderhoudscontract met de firma Uptime Group
 • Financiën: opleidingen in het kader van het Bluestack/DB2-project - IT-diensten voor SOA-ESB-diensten - Red HAT Linux: nieuwe licenties voor drie jaar - onderhoud en nieuwe ontwikkelingen voor de Douane en Accijnzen, met uitzondering van de MASP- en SEDA-programma's - aankoop van 29 voertuigen voor de Douane en Accijnzen in het kader van de Brexit
 • Defensie: overheidsopdrachten voor de werking van Defensie en lijst van aanpassingen aan bestaande provisionele visa
 • Buitenlandse Zaken:
  • secure application specialist Vanalderweireldt - toekomstige ambassade te Rabat - studie cabling project in posten - foto's OACI-normen
  • toekenning van subsidies - 'Bataille des Ardennes' en 'Chapelle Musicale'
  • toekenning van subsidies - SBDI 2019 en 'Collège d'Europe' te Brugge
  • Eurometropool 2019 - Werelddouane Unie - EUSatCen - FNUOD - MINUK - MINUSMA - UNFICYP - MINUSCA
 • Federale Culturele Instellingen: toekenning van de saldo’s van de jaarlijkse toelagen aan de federale culturele instellingen voor het begrotingsjaar 2019 (Koninklijke Muntschouwburg - Nationaal Orkest van België - Paleis voor Schone Kunsten)
 • Veiligheid en Binnenlandse Zaken:
  • bijkomende ontwikkelingen BE-Alert 2019
  • toekenning van een toelage aan de NV Astrid ten behoeve van het Astrid-netwerk voor 2019 - dotatie aan de NV Astrid voor het onderhoud van de noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor 2019 - verlenging van de externe consultancy opdracht in het kader van het project 112 - nationale uitrol van de IVR 112 met App 112 interoperabiliteit
  • samenwerking Nationaal Crisiscentrum (NCCN) met het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) als geo-informatiebroker
 • Sociale Zaken: advocaten vergoedingen: GE100, Equal, Eubelius en Vanden Eynde - medische expertise - procesvoering - datawarehouse
 • Asiel en Migratie: overheidsopdrachten: elektronisch dossier CGVS - aankoop dienstvoertuigen DVZ - analyse Service Design DVZ
 • Duurzame Ontwikkeling: toekenning van een toelage aan de 'Stichting voor toekomstige generaties'
 • Ambtenarenzaken:
  • overheidsopdrachten voor het DG Rekrutering & Ontwikkeling van FOD BOSA: taalopleidingen - UX, informatiearchitectuur en design van online diensten - opleidingen en certificeringen in gedragsgericht interviewen (STAR) - opleidingen in het kader van 'persoonlijke ontwikkeling' - Developer en User Interface Designer
  • overheidsopdrachten voor het DG Federale Accountant en Procurement van FOD BOSA: aankoop van SAP softwareproducten en bijhorend onderhoud voor de federale ERP-toepassingen: Expense-Notes project & GRC-Access Control project
 • Wetenschapsbeleid:
  • eerste schijf van de toelage 2019 ten gunste van Europalia International ivzw
  • tweede schijf van de Belgische bijdrage aan het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA)
  • tweede schijf van de Belgische bijdrage aan de begroting 2019 van de European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)
 • Maatschappelijke Integratie:
  • evaluatie van de hervorming van het Geïndividualiseerd Project voor maatschappelijke integratie
  • toekenning van een toelage aan de vzw Dokters van de wereld
 • Economie: verlenging consultancy opdracht van een Windows-SharePoint systeemontwikkelaar
 • Werk: verzoek om extern advies via een BSM Smals contract voor de uitvoering van IT-projecten: eBonus - arbeidsreglement - portaal voor de sociale dialoog - E-folder - databank Haven
 • Armoedebestrijding: dotatie aan het Steunpunt tot bestrijding van armoede - Federaal Migratiecentrum (Myria) - Tweede schijf
 • Gelijke Kansen: toekenning van een toelage aan de vzw Duo for a Job ter ondersteuning van het project 'Maatschappelijke betrokkenheid van vrouwen met een migratie-achtergrond bevorderen'