13 sep 2019 18:06

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • Financiën: onderschrijving aan het 'Participant Agreement' in het kader van FCI.Net en de betaling van de desbetreffende facturen
 • Ontwikkelingssamenwerking: programma 'Junior Professional Officers' (personeelskost)
 • Buitenlandse Zaken: onderhoud van de veiligheidsinstallaties in de kanselarijen op post
 • Beliris:
  • zes dossiers: ontwikkeling openbare ruimtes in de prioritaire zone Josaphat - Kleine Westelijke Ring: fiets- en voetgangersbrug - WC 'Vroege groenten - Luttrebrug' te Vorst - Fiets GEN-haalbaarheidsstudie C3, C2, C28 - raamovereenkomst BIM-Adviseur - restauratie en herbestemming van de Kapittelvleugel van de Abdij Ter Kameren
  • hoogperformant openbaar vervoer - Metro Noord (Advies bij verzekeringen)
 • Volksgezondheid: twee subsidies (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en Wereldgezondheidsorganisatie)
 • Wetenschapsbeleid:
  • deelname van België aan het Institut Laue-Langevin (ILL), een hogeflux neutronenreactor - verlenging van het contract van wetenschappelijk lidmaatschap met vijf jaar
  • bijdrage aan European Synchrotron Radiation Facility (Grenoble)
 • Werk:
  • 14 dossiers van de FOD Werkgelegenheid voor de stafdienst Budget & Beheerscontrole
  • externe consultancy - BSM-contract Smals
 • Armoedebestrijding: toekenning van een subsidie in het kader van de projectoproep 'Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden' - derde schijf