11 okt 2019 15:31

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • FOD Kanselarij van de Eerste Minister: toekenning van een subsidie aan de Koning Boudewijnstichting om de activiteit 'Belgodyssee 2019', georganiseerd door het Prins Filip Fonds en bedoeld voor jonge studenten journalistiek, te ondersteunen
 • Ontwikkelingssamenwerking: bijkomend vastleggingsdossier in het kader van een kaderovereenkomst voor noodzakelijke aanpassingen aan het transparantieportaal 'openaid.be'
 • Defensie: twee overheidsopdrachten (werking van Defensie en lijst van aanpassingen aan bestaande provisionele visa)
 • Veiligheid en Binnenlandse Zaken:
  • toekenning van een toelage aan de voetbalwereld om twee preventieprojecten te financieren
  • toekenning van toelagen voor de financiering van de taalpremies betaald in 2016 en 2017 door de Brusselse instellingen en diensten
  • overheidsopdracht voor het nationaal veiligheidsportaal 'Incident & Crisis Management System' (ICMS)
 • Volksgezondheid: vier overheidsopdrachten (aankoop van zeven voertuigen: Peugeot van de Federale Politie, expertise in dringende hulpverlening en noodplanning, aanwerving BSM 9 en implementatie van de Belgische aanbevelingen voor de behandeling van chronische pijn)
 • Energie: vijf subsidies (Belgoprocess, Europese gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie, Nationaal Instituut voor radio-elementen (IRE), onderzoek op het gebied van de beheerste thermonucleaire fusie en Interuniversitair Instituut voor kernwetenschappen (IIKW))
 • Wetenschapsbeleid: bijdrage van België aan het ICCROM en aan het programma 'Man and the Biosphere' (UNESCO) voor 2019
 • Maatschappelijke Integratie: diensten voor video, digitale fotografie, lay-out en afdrukken voor de POD Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding
 • Economie: vijf overheidsopdrachten (jaarlijkse vernieuwing van het Microsoft Premier Support contract, externe bijstand voor een Software Architect, aankoop van 20 laptops met bijhorend dockingstation, 50 dedicated laptops en 485 laptop Dell Latitude E5500)
 • Armoedebestrijding:
  • toekenning van een toelage aan de vzw Rode Kruis van België (Franstalige Gemeenschap) in consortium met de vzw Dokters van de wereld en vzw CAW Brussel voor de opvang, de huisvesting en de begeleiding van daklozen voor de winter 2019-2020
  • toekenning van een toelage aan het OCMW van Brussel-Stad in het kader van de winteropvang 2019-2020