05 apr 2019 22:46

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • FOD Kanselarij van de Eerste Minister:
  • overheidsopdrachten voor het Centrum voor Cybersecurity België
  • vastleggingen van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister
 • Economie:
  • drie internationale bijdragen (Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, Internationale Unie voor de Bescherming van Kweekproducten, Internationaal Bureau voor Maten en Gewichten)
  • een overheidsopdracht in kader van de Innovative tools and sources for Time Use Survey
 • Financiën:
  • vijf dossiers (schoonmaak van lokalen, bestelling van meubilair, verlenging van een Java developer, adaptief en correctief onderhoud van een applicatie)
  • overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten
 • Ontwikkelingssamenwerking: een verdelingsvoorstel in het kader van de financiering van humanitaire projecten in 2019
 • Buitenlandse Zaken: twee dossiers voor de deelname van België in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
 • Defensie:
  • noodzakelijke overheidsopdrachten voor de werking van Defensie
  • een erratum aan enkele provisionele visa
 • Beliris:
  • een overheidsopdracht van werken voor de herinrichting van de Vanden Corputstraat en een deel van de Berkendaelstraat in Vorst
  • een dossier over een uitbreidingsstudie voor hoogperformant openbaar vervoer naar het zuiden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Veiligheid en Binnenlandse Zaken:
  • vereffening van de bedragen van de verdeling van de tweede schijf van de federale inkomsten op vlak van verkeersveiligheid voor 2014
  • vastleggingen van de federale dotaties toegekend aan de hulpverleningszones voor 2019
 • Sociale Zaken: de ramingsstaat van provisionele kredieten voor 2019
 • Asiel en Migratie: de organisatie van beveiligde vluchten in het kader van gedwongen verwijderingen in samenwerking met het Europese Agentschap Frontex (special flights)
 • Energie: drie subsidiedossiers (veiligheid van nucleaire installaties, Ocean Energy Systems Implementing Agreement, Demand-Side Management Programme)
 • Wetenschapsbeleid: bijdrage aan de European Synchroton Radiation Facility
 • Maatschappelijke Integratie: de ramingsstaat van provisionele kredieten voor de POD
 • Landbouw: de ramingsstaat voor het Sanitair Fonds (Dierenfonds) voor 2019
 • Mobiliteit:
  • een ICT-dossier
  • de ramingsstaat van provisionele vastleggingen voor 2019
 • Digitale Agenda: acht dossiers voor de FOD BOSA, algemene directie Digitale Transformatie (bestellingen op bestaande overheidsopdrachten)