07 jun 2019 17:41

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • Armoedebestrijding:
  • toekenning van een subsidie aan de vzw Belgian Homeless Cup
  • ondersteuning van twintig lokale overlegplatformen gezinsarmoede in 2019 - tweede trimester
 • Ontwikkelingssamenwerking:
  • twee overheidsopdrachten (certificatie van evaluatiesystemen en cofinanciering van audiovisuele dossiers)
  • twee verplichte bijdragen (EOF en EIB)
 • Buitenlandse Zaken: twee dossiers (bijdrage voor een conventie over clustermunities en ontwikkeling van de residentie in Cotonou)
 • Defensie:
  • overheidsopdrachten voor de werking van Defensie
  • gebruiksovereenkomst tussen de stad Eupen en Defensie voor de verwerving van het stadion Koning Boudewijn te Schönefeld
 • Volksgezondheid: toekenning van een subsidie aan de ziekenwagendiensten
 • Sociale Zaken: vertegenwoordiging van de Belgische Staat in het kader van de geschillen en aanstelling van de advocaten
 • Asiel en Migratie: bestelling bij Egov Select van een ICT-profiel
 • Energie: toekenning van subsidies voor het onderzoek op het gebied van de beheerste thermonucleaire fusie
 • Ambtenarenzaken:
  • bestelbon 2019 voor prestaties in verband met correctief en technisch onderhoud en voor prestaties voor de ondersteuning op de bestaande raamovereenkomst RHC/2015/Sepp-2019
  • toekenning van een subsidie aan de vzw 'Gemeenschappelijke sociale dienst bij de Horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen' voor 2019
 • Wetenschapsbeleid: toekenning van een subsidie aan de vzw 'Sociale dienst voor het personeel van de POD Wetenschapsbeleid en de diensten die ervan afhangen' voor 2019
 •  Maatschappelijke Integratie:
  • jaarlijkse toelage aan het Europese URBACT-netwerk, 2019
  • toekenning van een subsidie in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties
 • Landbouw: aanleg van een reserve aan vaccins tegen de ziekte van Aujeszky
 • Mobiliteit:
  • een ICT-dossier (prestatieorder van een IAM-architect ikv Coolgen Security)
  • toekenning van een subsidie aan vzw Sociale Dienst van de FOD Mobiliteit en Vervoer
 • Digitale Agenda: zeven dossiers voor het Directoraat-Generaal Digitale Transformatie van de FOD BOSA (zes overheidsopdrachten en ondersteuning door een innovatie-expert met expertise in artificiële intelligentie via detachering EGov)
 • Administratieve Vereenvoudiging: lijst met vier dossiers voor de dienst Administratieve Vereenvoudiging (meten administratieve lasten, Only Once, informatica-ondersteuning voor lopende projecten en Telemarc Maintenance)
 • Financiën: aanstelling van een advocatenkantoor met het oog op de verdediging van de belangen van de Belgische Staat, in het kader van de procedure van hogere voorziening ingesteld door de Europese Commissie bij het Europees Hof van Justitie, in verband met het Belgische regime van 'excess profit rulings'