06 jul 2024 15:28

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 27 mei 2024 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om volgende dossiers:

Financiën

 • lijst met twee dossiers voor het aanwerven van drie ‘A-analist’ profielen voor het onderhoud, ontwikkelen en testen van ICT-applicaties, en voor de uitbetaling van een schadevergoeding aan derden
 • lijst met drie dossiers voor de verlenging van de diensten van twee senior consultants Office 365, voor het onderhoud van groene ruimten en voor archiefbeheer

Volksgezondheid en Sociale Zaken

 • de vernieuwing van licenties voor het intranet van de FOD Sociale Zekerheid
 • lijst van twee dossiers voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Het gaat om de AMCRA-subsidie voor 2024 en data-analyse en rapportering van antimicrobiële verkoop- en gebruiksdata bij dieren vanuit het Data Collectie Systeem (DCS) Sanitel-Med of VetAMRTool

Ambtenarenzaken

 • extra ondersteuning van het post-payroll gedeelte voor het Directoraat-generaal PersoPoint

Justitie

 • lijst met veertien dossiers voor onder meer de databank voor de akten van de burgerlijke stand (DABS) het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO), het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC), Crossborder, Belgian Secure Communications (BSC), Veiligheid van de Staat (VSSE), en het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen
 • aanwerving van een consultant gespecialiseerd in IT-budgetten

Sociale Zekerheid

 • aanwerving van een coach business analist TRIA-programma voor het Directoraat-generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid

Defensie

 • lijst met zes dossiers voor aankopen en onderhoud van onderdelen, munitie en software
 • lijst met negen dossiers voor onder meer granaten, voor de bouw van een accommodatiegebouw, voor de restauratie van gevels en voor de bouw van een wachthuis

Binnenlandse Zaken

 • lijst met negen dossiers voor de federale politie inzake ASTRID

Digitalisering

 • lijst met twee dossiers voor de FOD BOSA inzake de digital identity wallet ‘MyGov.be’ voor securitysoftware en voor onderhoud en ondersteuning
 • lijst met veertien dossiers voor de FOD BOSA, voor onder meer de website, migratie van eBirth, de aankoop van licenties en de eBox

Regie der Gebouwen

 • lijst met negen lopende vastgoeddossiers
 • lijst met elf lopende vastgoeddossiers

Nationale Feestdag

 • een subsidie die er is op gericht de vzw Vereniging ter Bevordering en Promotie van Brussel te ondersteunen bij de organisatie, de omkadering en de promotie van het vuurwerk van 21 juli 2024, ter afsluiting van de festiviteiten in het kader van de Nationale Feestdag