05 jul 2019 16:06

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • FOD Kanselarij van de Eerste Minister:
  • vier overheidsopdrachten (project IPolice, verlenging van de consultancy-opdracht van een SharePointontwikkelaar en vernieuwing van de verschillende opdrachten van de Federal Truck van september 2019 tot augustus 2020)
  • Geavanceerde opleidingen voor analisten cybersecurity en vijf MSC-contracten voor het Centrum voor Cybersecurity
 • Justitie:
  • twee subsidiedossiers (executief van de moslims van België en Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België)
  • twee dossiers (levering van ergonomische stoelen en erelonen experten)
 • Veiligheid en Binnenlandse Zaken:
  • drie dossiers (behoeften ten voordele van de nieuwe directie DAB, diverse punctuele dossiers en SSDGPI-subsidies)
  • toekenning van de financiële hulp van de staat voor verkeersveiligheid 2019 - geïndexeerd bedrag 2010 toegekend aan de politiezones
 • Sociale Zaken: onderhoud en ondersteuning voor de hard- en software van de back-upinfrastructuur
 • Noordzee: speciale bijdrage van België aan 'International Council for the Exploration of the Sea' (ICES)
 • Financiën: 17 dossiers (schoonmaak van de lokalen van diverse gebouwen, bestelling van ICT-profielen voor het onderhoud, ontwikkelen en testen van applicaties van ICT transversaal, bestelling dienstuniformen voor de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, gunning van een opdracht, kritiek onderhoud van de applicatie BBF van de thesaurie, gunning van een opdracht voor diensten voor de begeleiding van verschillende federale overheidsdiensten in het kader van de ontwikkeling van hun employer branding-beleid, verlenging van lopende contracten van bepaalde duur van IT-consultants bij Egov voor ICT Service Operations)