12 jul 2019 18:09

Toepassing van de omzendbrief over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken

De ministerraad gaat akkoord met een reeks dossiers in het kader van de toepassing van de omzendbrief van 21 december 2018 over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van lopende zaken.

Het gaat om:

 • Ontwikkelingssamenwerking:
  • jaarlijkse bijdrage aan het International Aid Transparancy Initiative (IATI)
  • vrijwillige bijdrage voor het project 'Go far? Go together!' aan Rwanda
 • Defensie: 14 dossiers (levering kunststof matting voor tenten, aankoop rookgranaten, reisbureaudiensten, aankoop, installatie, validatie en onderhoud vast NDB-systeem, winterbestrijding Defensie, Oracle-licenties, en aankoop van verschillende soorten munitie)
 • Beliris:
  • goedkeuring van de opdracht van werken voor de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken
  • bestellingen via de raamovereenkomst 'sonderingen en analyse van grond, beton en natuursteen' in 2019
  • transactie in het kader van de herinrichting van het Jubelpark
 • Veiligheid en Binnenlandse Zaken:
  • terugbetaling van het passief van de wedden van de personeelsleden van de noodcentrale 112 van Brugge voor 2013
  • betaling van de kosten voor het medisch toezicht uitgevoerd door Empreva voor 2019
  • vaststelling van het bedrag van de aan de gouverneurs toegekende kredieten voor de coördinatie van de politiediensten en provinciale acties op vlak van veiligheid en preventie voor 2019
 • Volksgezondheid:
  • Belgische bijdrage aan ICES voor 2019
  • vijf dossiers (verlenging consultancy-missie, verlenging applicatieontwikkelaar, verlenging consultancy-missie projectleider, ramingsstaat Grondstoffenfonds, en expertise over regulatie medische dispatching)
 • Asiel en Migratie:
  • zeven dossiers (parking Steenokkerzeel, betoelaging Poolse grenspolitie, schoonmaak lokalen, aankoop laptops, branddetectiesysteem Merksplas, printers, en Safe Flights)
  • twee dossiers (terugbetaling AMIF Union Actions en bijdrage IGC)
 • Leefmilieu:
  • aanwerving van een kandidaat extern Gestautor-consultant
  • toekenning van een subsidie aan de VZW 'Fonds Virunga Belgique'
 • Mobiliteit:
  • bijdrage aan Belgocontrol/Skeyes voor de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening
  • toekenning van een subsidie aan VIAS
  • Belgische bijdrage aan de werkingskosten van de ICAO voor 2019
  • twee dossiers voor de verbetering van de website van de FOD Mobiliteit & Vervoer
 • Maatschappelijke Integratie: aanwerving van twee informatici, een functioneel analist en een Sharepoint-expert
 • Economie: vier dossiers (consultancydagen voor de migratie van het datawarehouse en de implementatie van een 'data quality'-oplossing, aankoop van 200 laptops, verlenging JAVA-expert-analist, en raming jaarlijkse behoeften aan benodigdheden en vervanging van dienstwagens)
 • Financiën: twee dossiers (OESO - specifieke bijdrage in de loonkosten van een ambtenaar en diverse bijdragen)