19 jan 2007 11:03

Toepassing van herverdeling van de arbeid in de openbare sector

Goedkeuring van aanvragen van overheden

Goedkeuring van aanvragen van overheden

De ministerraad stemde in met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont om de aanvragen voor de toepassing van de wet op de herverdeling van de arbeid van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB), de Intercommunale namuroise de services publics en de OCMW's van Galmaarden, Welkenraedt en Vosselaar goed te keuren. (wet van 10 april 1995) De ministerraad keurt hiermee de toepassing van de halftijdse vervroegde uittreding en de vrijwillige vierdagenweek goed in de openbare diensten die hiervoor een verzoek hadden ingediend.