02 okt 2003 18:00

Toespraak van Eerste minister Guy Verhofstadt-Aries Project-20031002

Tussenkomst van de Eerste Minister Guy Verhofstadt naar aanleiding van de voorstelling van de globale urbanisticht conceptstudie voor de europese wijk Schuman-Leopold.Brussel, Internationaal Perscentrum , 2 oktober 2003.

Tussenkomst van de Eerste Minister Guy Verhofstadt naar aanleiding van de voorstelling van de globale urbanisticht conceptstudie voor de europese wijk Schuman-Leopold.Brussel, Internationaal Perscentrum , 2 oktober 2003.

Geachte collega's ministers, Dames en heren, Het is voor mij een waar genoegen om als eerste minister van België even het woord te kunnen nemen op de voorstelling van de globale urbanistische conceptstudie voor de Europese wijk Schuman-Leopold. Wat mij hierbij vooral van belang lijkt, is het feit dat met deze studie voor het eerst een algemeen urbanistisch wordt voorgesteld voor de Europese wijk van de Europese hoofdstad, die tegelijk ook de hoofdstad van België is. De opdracht voor deze studie was een gezamenlijk initiatief van de federale regering van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ik dank dan ook Minister-President Ducarme voor de uitstekende samenwerking bij het lanceren van deze studie. Samenwerking, daar ben ik van overtuigd die we zullen verder zetten nu het er op aan komt in de komende maanden tot concrete beslissingen over te gaan. Ik wil dan ook graag mevrouw Onkelinx, Vice-Premier en Minister van Justitie bedanken voor haar aanwezigheid. Minister Onkelinx is immers naast haar vele andere taken, ook bevoegd voor de relaties tussen de federale regering en het Brusselse Gewest. Bovendien is zij ook inwoonster van Brussel. Ook wil ik Louis Michel bedanken omdat zijn aanwezigheid als Vice-Premier en Minister van Buitenlandse Zaken bewijst dat we met de Belgische regering Brussel, de internationale uitstraling van Brussel en de Europese inwoners van Brussel belangrijk vinden. Dames en heren, In juni 2002, tijdens het Europees voorzitterschap van België, hebben de Minister-President van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest en ikzelf, toen als voorzitter van de Europese Raad, besloten om een globale urbanistische conceptstudie voor de Europese wijk te laten uitvoeren. Deze studie kaderde in de plannen voor de ontwikkeling van deze wijk. We hebben voor die studie toen, op het einde van 2002, vier offertes binnengekregen. En ik moet zeggen, het waren vier zeer mooie en interessante offertes. Toch stak er één bovenuit. Het was dan ook geen gewone offerte, want ze kwam van een tijdelijk handelsvennootschap met de namen van maar liefst zes bureaus: Aries uit Rosières, IDOM uit Bilbao en ATELIER uit Luik in samenwerking met de Moritz et Simon uit Brussel, Jordi Ferrando uit Barcelona en BVBA SPECULOOS, ook uit Brussel. Het was precies de sterkte van deze tijdelijke handelsvennootschap dat zij urbanisten, architecten en ingenieurs uit verschillende landen heft samengebracht, met en verschillende achtergrond en met verschillende ervaringen. Ik heb nog niet de tijd gehad om de studie grondig te analyseren. Maar bij een eerste kennismaking vallen onmiddellijk het professionalisme en de visie op warmee ze is uitgevoerd. Deze studie beantwoordt aan grote verwachtingen. In de eerste plaats van de bewoners van deze wijk, die sterk gehecht zijn aan het gemengde karakter ervan. Verwachtingen ook vanwege de vele bedrijven die in deze wijk gevestigd zijn en die gebat zijn met en goede bereikbaarheid ervan. Verwachtingen tot slot van de Europese instellingen die in deze wijk hun zetel hebben. Enkele dagen geleden nog riep de Voorzitter van de Commissie op om verder te werken aan de uitbouw van Brussel als hoofdstad van Europa. Ik deel die ambitie. In 2001 animeerden Romano en ikzelf trouwens een denkgroep van een tiental intellectuelen uit verschillende disciplines die zich over dit onderwerp hebben gebogen. De urbanistische studie die vandaag wordt voorgesteld, is er een rechtsreeks resultaat van, net als de regeringsbeslissing van juni vorig jaar toen we besloten om voor alle belangrijke projecten in deze wijk architectuurwedstrijden uit te schrijven; In deze studie wordt overigens gepleit voor een socio-cultureel project in het hart van de Europese wijk. Ook dat was een van de conclusies van de werkgroep die werd voorgezeten door Umberto Eco. De studie komt daarenboven op het juiste ogenblik. Over enkele maanden wordt de Europese Unie uitgebreid van 15 naar 25 lidstaten. Vanaf dit jaar worden alle Europese Toppen georganiseerd in Brussel. Brussel wordt hiermee bevestigd als de hoofdstad van Europa. Brussel is meer en meer een symbool geworden van de Europese Unie. Hoeveel mensen van binnen en buiten de Unie spreken niet van Brussel wanneer ze Europa bedoelen? Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat sommige Amerikanen denken dat België de hoofdstad van Brussel is. Brussel is immers niet alleen de stad waar het Europees Parlement en de Europese Commissie gehuisvest zijn. Sinds vorig jaar wordt ook elke Europese top in Brussel gehouden. Het zou daarom van kortzichtigheid getuigen indien we Brussel zomaar aan haar lot zouden overlaten en de Europeanen er gewoon van zouden overtuigen dat Brussel misschien niet praktisch, maar dan toch gezellig is. Ik denk dat we vandaag bewijzen dat we dit niet doen. Integendeel. Als overtuigde Europeanen hechten wij veel belang aan de uitbouw van onze Europese hoofdstad. Als Belgische regering zijn we bezorgd om de leefbaarheid van Brussel. Europese allure combineren met Brusselse leefbaarheid is dan ook de boodschap. Dames en heren, Vandaag mogen we terecht fier zijn op deze eerste globale urbanistische conceptvisie. Het is een werkstuk dat allure en leefbaarheid, nieuw en authentiek, grootsheid en geborgenheid heeft weten samen te brengen. Iedereen weet dat Brussel veel mogelijkheden heeft. Nu hebben een uitstekende studie in handen om van die mogelijkheden realisaties te maken. Samen met mijn collega Ducarme, de minister-president van het Brusselse Gewest, en samen met mijn collegas uit de federale regering zijn we dan ook vast besloten om geen tijd te verliezen. De volgende drie maanden zullen we intensief gebruiken. Eerst zullen we deze conceptstudie grondig bestuderen. Daarna willen we met dit werkstuk naar de bevolking gaan. Omdat we het belangrijk vinden dat bewoners en gebruikers van de Europese wijk inspraak krijgen in de toekomst van de wijk waar zij wonen en werken. We zullen dan ook alle betrokken partijen consulteren. Daarom willen we ook over enkele weken een tentoonstelling in de wijk openen waar deze conceptstudie aan alle geïnteresseerden wordt voorgesteld. Op het einde van nog steeds dezelfde drie maanden zullen we samen zitten om beslissingen te nemen. Tot slot wil ik iedereen bedanken die totnogtoe aan dit project hebben meegewerkt. Ik wil de studiebureaus feliciteren met het resultaat. Ik weet het zeker, de Europese wijk Schuman-Leopold wacht een mooie toekomst. Ik dank u.