04 mei 2004 20:05

Toespraak: Verhofstadt - opening Joods Museum van België

Toespraak van Eerste Minister Guy Verhofstadt voor de opening Joods Museum van België.
Brussel, 4 mei 2004.

Toespraak van Eerste Minister Guy Verhofstadt voor de opening Joods Museum van België. Brussel, 4 mei 2004.

Dames en heren, Europa is gebouwd op de joods-christelijke en humanistische traditie. Het joodse aspect wordt echter dikwijls vergeten. De nadruk ligt steeds op het christendom en het humanisme zoals opnieuw blijkt uit het debat dat er de laatste maanden heerst over de Europese Grondwet. Het zou echter een historisch-culturele fout zijn om de invloed van de joodse cultuur in Europa te vergeten. Daarom is dit museum en is deze tentoonstelling belangrijk. Herinnering is belangrijk. Want als we de geschiedenis vergeten, vergeten we ook de fouten die er in het verleden zijn gemaakt. Het is net uit die fouten van het verleden dat we vandaag, meer dan ooit, lessen moeten trekken. Ook daarom is herinnering belangrijk. Herinnering is een cruciaal element in de strijd tegen alle soorten van extremisme, fanatisme en nationalisme. En leert de herinnering ons niet dat eng nationalisme altijd vervalt in xenofobie en racisme. Deze herinnering, de kennis van onze geschiedenis is de reden waarom deze regering een politiek voert van nultolerantie ten aanzien van racisme en xenofobie. Het is een politiek die we consequent willen blijven voeren. Tegen de kritiek in. We hebben in ons land wetten. Die wetten moeten worden nageleefd. Wie de inbreuken ook pleegt. En ik sta dan ook achter de initiatieven die het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding in alle onafhankelijkheid onderneemt. Overigens zonder willekeur, met de wet in de hand. Want na de commotie van de laatste weken, wil ik toch nog even aanstippen dat het Centrum ook klachten heeft lopen tegen opruiende en antisemitische taal van moslimfundamentalisten, klachten waarvan ik hoop dat ze snel worden onderzocht en behandeld door de rechtbank. Wij verzetten ons immers tegen elke vorm van extremisme, extremisme van welke kant die ook komt. Dames en heren, Het is tenslotte de herinnering die ons leert dat we ons niet mogen laten verleiden door het rechts-extremisme. Want wat is de agenda van extreem-rechts? Onder de dekmantel van het discours voor meer veiligheid is haar échte agenda, een agenda van onverdraagzaamheid, van rassenhaat, een agenda die het land wil doen uiteenvallen, een separatistisch agenda, een agenda die onze monarchie ook wil vernietigen. Dat is de échte agenda van extreem-rechts. Een dergelijke agenda staat lijnrecht tegenover de principes van de joodse, de christelijke en de humanistische traditie. De Europese traditie. Daarom wil ik de initiatiefnemers van dit museum en van deze tentoonstelling feliciteren en bedanken. Laat ons hopen dat dit initiatief een nieuwe steen is in de dam tegen racisme en xenofobie. Want ons gezamenlijk devies is en blijft: nooit meer opnieuw. Ik dank u.