30 jan 2004 12:30

Toespraak Verhofstadt - Opening Runic - IPC - 20040130

!!! EMBARGO TOT 11.30 UUR !!!

TOESPRAAK NAAR AANLEIDING VAN DE OPENING VAN HET REGIONAL UNITED NATIONS INFORMATION CENTRE IN AANWEZIGHEID VAN KOFI ANNAN, SECRETARIS-GENERAAL VAN DE VERENIGDE NATIES.

International Press Centre, 30 januari 2004.

!!! EMBARGO TOT 11.30 UUR !!! TOESPRAAK NAAR AANLEIDING VAN DE OPENING VAN HET REGIONAL UNITED NATIONS INFORMATION CENTRE IN AANWEZIGHEID VAN KOFI ANNAN, SECRETARIS-GENERAAL VAN DE VERENIGDE NATIES. International Press Centre, 30 januari 2004.

Geachte Secretaris-generaal, Dames en Heren, In 1000 voor Christus waren er in de wereld naar schatting 600.000 onafhankelijke politieke entiteiten. Vandaag, in 2004, zijn dat er nog 193. Dat wil zeggen dat voor elke drieduizend onafhankelijke eenheden toen er vandaag nog één is. Deze cijfers maken duidelijk in welke richting de geschiedenis doorheen de eeuwen en millennia gaat. Samen met de groeiende complexiteit en interdependentie van sociale structuren, evolueert de geschiedenis op de weg naar grotere politieke blokken. De opening van dit Regional United Nations Information Centre in Brussel lag dan ook enigszins in de lijn van de verwachtingen. Ik wil hiermee niet zeggen dat dit centrum in de kalender van de geschiedenis was ingeschreven. Wel is het een erkenning van het groeiende belang van de Europese Unie als supranationaal niveau binnen de Verenigde Naties. Binnenkort worden immers alle United Nations Information Centres van Europa gesloten en samengebracht in de hoofdstad van de Europese Unie. Deze bundeling van krachten is dan ook niet onlogisch, gezien de sterke evolutie die de Europese Unie de laatste jaren en zelfs maanden heeft doorgemaakt. De Europese Unie begon ooit als een samenwerking tussen zes landen over steenkool en staal. Vanaf 1 mei 2004 zullen 25 lidstaten verenigd zijn rond eenzelfde Europese project van vrede, welvaart en democratie. Sinds 1999 heeft Europa in de persoon van Javier Solana een High Representative for Common Foreign and Security Policy. Op de Intergouvernementele Conferentie van de Europese Raad in December 2003 werd beslist dat Europa eveneens een eigen defensiepolitiek zal voeren. Kortom, de Europese Unie is meer en meer aan het evolueren naar een continent dat ook binnen de Verenigde Naties een eigen plaats inneemt. In die zin is ook de locatie van het informatiecentrum een goede keuze. Dit gebouw ligt niet alleen in het centrum van Brussel. Aan de overkant ligt het gebouw waar de Europese Raad doorgaat en in een omtrek van een kilometer liggen de gebouwen van het Europees Parlement en de Europese Commissie. De vestiging van deze kantoren van de Verenigde Naties zal dus ongetwijfeld de afstand met Europa verkleinen en de communicatie tussen beide instellingen vergroten. Het is dan ook met dit doel voor ogen dat de Belgische regering deze kantoren met veel plezier gratis ter beschikking stelt. De doelstellingen van de Verenigde Naties sluiten nauw aan bij de doelstelling van de Europese Unie. Beide zijn na de gruwelijke ervaringen van de Tweede Wereldoorlog opgezet om te ijveren voor vrede, voor een grotere spreiding van de welvaart, voor een gezonde, sociale en rechtvaardige wereld. Ik ben ervan overtuigd dat we met de opening van dit Regional United Nations Information Centre in Brussel, in het midden van de Europese instellingen inderdaad onze krachten bij uitstek kunnen bundelen en onze gemeenschappelijke doelstellingen beter kunnen realiseren. Ik dank u.