08 mei 2017 12:19

Toestand van de federale staatsschuld per eind april 2017

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand april 2017 verminderde de schuld van de federale Staat met 2,186 miljard euro, tot 389,994 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld afgenomen met 3,716 miljard euro, en evolueerde zo tot 375,107 miljard euro per eind april 2017.
Het netto financieringsoverschot van de maand april 2017 bedroeg 3,906 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 257,268 miljoen euro per eind april.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 2.501.000.000,00 EUR aan lineaire obligaties uitgegeven.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 1,533 miljard euro.

Eind april 2017 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,40% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 89,42% op het einde van april 2016. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,7% van dit uitstaande bedrag, net zoals eind april vorig jaar.