16 mei 2018 18:36

Toestand van de federale staatsschuld per eind april 2018

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:

In de loop van de maand april 2018 is de schuld van de federale Staat met 2,944 miljard euro afgenomen, tot 394,088 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) verminderde de schuld met 6,931 miljard euro, en evolueerde zo tot 377,375 miljard euro per eind april 2018.
Het netto financieringsoverschot van de maand april 2018 bedroeg 6,916 miljard euro.
De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 244,602 miljoen euro per eind april.
De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.
Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:
• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 4,379 miljard euro aan lineaire obligaties uitgegeven.
• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 3,988 miljard euro.

Eind april 2018 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 89,66% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,4% op het einde van april 2017. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,76% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,66% eind april vorig jaar.

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:


In de loop van de maand april 2018 is de schuld van de federale Staat met 2,944 miljard euro afgenomen, tot 394,088 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) verminderde de schuld met 6,931 miljard euro, en evolueerde zo tot 377,375 miljard euro per eind april 2018.

Het netto financieringsoverschot van de maand april 2018 bedroeg 6,916 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 244,602 miljoen euro per eind april.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist het volgende te vermelden:

• Via de gebruikelijke aanbesteding werd een bedrag van 4,379 miljard euro aan lineaire obligaties uitgegeven.

• De beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) vermeerderden met 3,988 miljard euro.


Eind april 2018 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 89,66% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 90,4% op het einde van april 2017. De schuld in euro vertegenwoordigde 99,76% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,66% eind april vorig jaar.