08 mei 2019 13:24

Toestand van de federale staatsschuld per eind april 2019

Persbericht van de FOD FINANCIEN, Algemene Administratie van de Thesaurie:
In de loop van de maand april 2019 is de schuld van de federale Staat met 8,498 miljard euro afgenomen, tot 394,624 miljard euro. In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) is de schuld afgenomen met 6,317 miljard euro, en evolueerde zo tot 382,821 miljard euro per eind april 2019.

Het netto financieringsoverschot van de maand april 2019 bedroeg 6,292 miljard euro.

De schuld van de federale Staat omvat eveneens de schulden van bepaalde instellingen waarvoor de federale Staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden bedroegen 217,811 miljoen euro per eind april.

De Thesaurie wijst erop dat de schuld belangrijke seizoenseffecten ondergaat. Bijgevolg weerspiegelt de evolutie van de schuld in de loop van het jaar in het algemeen de globale jaarlijkse evolutie niet.

Met betrekking tot de operaties die in de voorbije maand verricht werden, wenst de Schatkist te vermelden dat de beheersverrichtingen (beleggingen en interbancaire plaatsingen alsook het in portefeuille nemen van effecten, voornamelijk OLO’s) met 2,181 miljard euro verminderden.


Eind april 2019 vertegenwoordigde de schuld op halflange en lange termijn 90,06% van het uitstaande bedrag van de schuld uitgegeven of overgenomen door de federale Staat, ten opzichte van 89,66% op het einde van april 2018. De schuld in euro vertegenwoordigde 100% van dit uitstaande bedrag, ten opzichte van 99,76% eind april vorig jaar.